7 oktober 2021

Ecomobiel – we waren erbij!

Op 12, 13 & 14 oktober 2021 vond de 12de editie plaats van de vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan manieren om energie- en brandstofkosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, slimme organisatie van een wagenpark of betere doorstroming van verkeer door weggebruikers tijdig te informeren.

Welke producten en diensten ziet u op de beursvloer:

Voor wie is een bezoek interessant:

Net als de voorgaande jaren, was ook myenergi Benelux weer aanwezig op deze beurs. We hebben veel bezoekers mogen spreken die kennis gemaakt hebben met onze innovatieve producten.

 

Deel nu